Θεσσαλονίκη

Πόντου 96, Καλαμαριά - 551 32
T: +30 2310 443691
M:info@polatof.gr